Izrael ima najveći broj fakultetskih diploma po glavi stanovnika na svetu