Pre deset godina, Akihiko Kondo je pretrpeo maltretiranje od strane određenog broja ženskih osoba