Mark Brnovič je rođen u Detroitu, ali je njegova majka poreklom iz Crne Gore i legalno je emigrila u SAD