Odgovor na to pitanje daće američki arheolozi i profesori sa Univerziteta u Pitsburgu koji nastavljaju arheološka istraživanja na neolitskim lokalitetima u Grivcu i Kusovcu, selima nadomak Knića. Na tom poslu sarađuju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, a njih je posetila Bojana Delibašić.