Pronađeni su fosilni ostaci životinje za koju se smatra da je bila visoka oko 1,6 metara i teška do 80 kg