"Samo je uzeo moj život i otpisao ga. Da je pogledao snimke koji su mu dati, shvatio bi sve. Sada sam u stalnom strahu"