Pored veće plate, poznato je da su i stanarine veće, a da je hrana jeftinija nego ovde