Lekari su tada njenim roditeljima rekli da ona neće dugo živeti, ali i da neće moći da se nose sa njenim stanjem

 5