Mada je internet u velikoj meri umanjio mogućnost od toga da pogrešno razumemo pesmu, jer svaki tekst se može pronaći, izgleda da nekima ni to ne pomaže