Molitva Časnom Krstu tera sve zle sile i ima veliku snagu, čoveku može biti od velike koristi kada je u nevolji Gospodu se ne treba moliti samo kada smo u velikoj nevolji, Njegovo sveto ime treba spominjati uvek i zahvaljivati mu na svemu, jer On, Tvorac naš zna najbolje šta je za nas dobro.   Molitva Časnom Krstu Slava Gospode, Krstu Tvome…

 97