Nakon talasa izbeglica, Evropu će pogoditi i razoriti velika ekološka katastrofa, a za šest godina planeta će ostati bez pijaće vode.