Iako izgleda kao da je jednostavno zaobići ovaj minijaturni auto, izgleda da nije tako.

 103