Carina aerodroma u Londonu rešila je da javno pokaže stvari koje je zaplenila prošle godine na aerodromskom graničnom prelazu