Novo istraživanje u Norveškoj pokazalo je da nivo inteligencije kod mladih ljudi sve više opada.