Studija Humboltovog univerziteta u Berlinu pokazuje da pacovi mogu da nauče da igraju žmurke…