Godina je počela „devojčicom“ (La Ninja), a sad dolazi „dečak“. Ima 70 odsto šanse…