NOVI SAD: U starom Novom Sadu, kao i u većini većih evropskih gradova tog vremena mnogo se polagalo na različite društvene skupove i priredbe, ali su se balovi uvek posmatrali kao posebno svečani događaji. Prvi odlazak na bal mladića ili devojke bio je svojevrsna inicijacija u svet odraslih.