Policajac vam automatski prilazi sa prekršajnim nalogom, kaže „niste držali bezbedno odstojanje“. I sami…