Možda u budućnosti tako neće biti, ali čovek još prkosi mašinama.

 1