Iako se udesi svakodnevno dešavaju zbog koriščenja mobilnih telefona, vozači ih i dalje koriste. Ipak jedan policajac je našao način kako da natera ljude da ih ne koriste, a nije im napisao kaznu.