Taksista iz Rusije dokazao je da pravda može imati više oblika i da ponekad…