Budući da na svetu postoji oko 7.000 jezika, nije čudo što se neke reči…