Svinje su i najveća stočarska kategorija u Evropi, a za njima slede goveda sa populacijom od 89 miliona grla

 4