Dok su seksualni interesi stvari koje variraju od osobe do osobe, oko toga koliko idealan seks treba da traje ipak