Puno je planiranja, pripreme i detalja o kojima pogrebnici moraju da misle pre sahrane, a o kojima većina ljudi ništa ne zna