On je decu napao, nakon što mu je njihova majka dopustila da boravi u njihovoj kući, u Ohaju pošto je beskućnik