Sve više Italijana veruje da ih je opseo đavo, pa je skoro pola miliona njih zatražilo pomoć egzorciste (isterivača đavola).

 3