U poslovnom svetu, ali i izvan njega, sadržaj imejlova je vrlo važan, i može biti presudan u nastavku komunikacije.