Toplotni udar može biti opasan ako na vreme ne primetite simptome. Naše telo nastoji…