Naravno, u pitanju nije autoput u pitanju je put kroz pustinju koji koriste samo…