Jedan taksista u Rusiji je, što bi se reklo modernim jezikom, više nego ekološki svestan i savestan.