Treba dosta hrabrosti za intervenciju koju je ova devojka uradila sama sebi