Sve oči uperene ka satu koji odbrojava poslednje minute 2017.