Den Viks je čovek koji je spasao više od 17 životinja od smrti.