Ovaj objekat je zaboravljen, a poslednjih 30 godina koristio se kao skladište, sve do odluke da se renovira i rekonstruiše u luksuzni hotel i spa. Pored ovog, u ponudi novih vlasnika naći će se i apartmani i restorani