Proizvođači plastične ambalaže koja sadrži manje od 30 odsto recikliranog materijala plaćaće porez, najavio je Robert Dženrik, državni sekretar u Velikoj Britaniji.