Komentari na ovu fotografiju su bili razni, ali se većina složila da je u domu ove porodice odigrala komična situacija

 144