Dok se na našeg Bibu lepe samo kašike na Nermina Halilagića se lepe plastika i keramika pride