Dužina trajanja ciklusa zavisi od osobe do osobe i zdravstvenog stanja i načina života svake žene pojedinačno