Republički fond za zdravstveno osiguranje ima važnu poruku za sve građane koji još nisu podigli nove zdravstvene knjižice.

 7