Osim što vas može ubiti, može vam napraviti i nepredviđeni trošak

 1