Na stranu što je konzumiranje mleka životinjskog porekla krajnje čudna navika ljudi. I zaista čovek je jedina vrsta na svetu, koja pije mleko nakon detinjstva i to mleko drugog sisara. Nećete verovati za šta sve može da se koristi mleko!

 2