Danas je Svetski dan prve pomoći, a statistika i u toj oblasti ne ohrabruje. Naime, od 1990. do 2018. u saobraćajnim nesrećama poginulo je 5,1 miliona ljudi, a taj broj bi mogao biti mnogo manji da im je pružena prva pomoć pre dolaska spasilačkih ekipa. Na to upozorava Svetska zdravstvena organizacija.