U okviru projekta za rano otkrivanje raka kože  „Pregled za sve“,  21. i 22.aprila u Beogradu (na Trgu Republike) od devet do 21 sat, organizuju besplatne dermoskopske preglede kože za sve zainteresovane građane.

 3