Drhtavica, preznojavanje, slabost i nesvestica su najčešći simptomi, ali ih svega 15 odsto pacijenata prepozna i obrati se za pomoć. U teškim stanjima, može da dođe do konfuzije, oslabljene koncentracije...