Od ove neurološke bolesti boluje oko 50 miliona ljudi širom sveta, ali su oboleli i dalje često etiketirani i primorani da kriju bolest.