Gojaznost je evoluciono bila prednost, garantovala je bolje preživljavanje.