Srbi su među najskeptičnijim narodima kada je reč o "dr robotu" - da li biste vi pristali da vas robot operiše?