Sezona je hladnoće i gripa, što znači da - kao i svake godine u ovo vreme - ova dva virusa kruže u većem delu zemlje