Insulin je veoma važan za osobe kojima je konstatovan dijabetes, a nejgova upotreba mora da bude strogo kontrolisana